O Projekcie

Cel:

Celem projektu jest opracowanie szkieletowego systemu wspomagania decyzji, który po wyposażeniu w wiedzę dziedzinową oraz na podstawie analizy zgromadzonych danych, wspomagał będzie użytkowników systemów dyspozytorskich i systemów monitorowania w podejmowaniu decyzji mających znaczenie dla prawidłowego przebiegu monitorowanych procesów. Jego głównym przeznaczeniem jest zwiększenie funkcjonalności systemów działających w górnictwie węgla kamiennego. Celem projektu jest także opracowanie otwartego i uniwersalnego repozytorium danych integrującego dane pomiarowe gromadzone przez różne systemy monitorowania.
Projekt przewiduje prowadzenie badań stosowanych, przemysłowych i rozwojowych z zakresu integracji, analizy i wizualizacji dynamicznych i strumieniowych danych opisujących stan monitorowanych obiektów. Tematyka projektu obejmuje również pozyskiwanie wiedzy dziedzinowej dotyczącej monitorowania procesów i zagrożeń w kopalniach węgla kamiennego, stąd jego interdyscyplinarny charakter.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Badań Stosowanych. Program finansownay jest przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (umowa PBS2/B9/20/2013).

 

Etapy/Zadania:

1. Opracowanie metod walidacji, oczyszczania i wstępnego przetwarzania gromadzonych danych. Opracowanie metodyki wymiany danych pomiędzy poszczególnymi modułami systemu.

2. Opracowanie struktury repozytorium danych i wyposażenie jej w metody będące rezultatem zadania 1.

3. Opracowanie metod i narzędzi będących podstawą do utworzenia modułu prognostycznego.

4. Opracowanie metod i narzędzi będących podstawą do utworzenia modułu analitycznego.

5. Opracowanie szkieletowego systemu ekspertowego przeznaczonego do diagnozowania maszyn, urządzeń i procesów oraz wspomagania podejmowania decyzji przez dyspozytora/eksperta.

6. Nowe metody wizualizacji i raportowania danych, jako podstawa do utworzenia modułu wizualizacji i raportowania.

7. Akwizycja wiedzy dziedzinowej i eksperckiej na temat działalności zakładu górniczego, ze szczególnym ze uwzględnieniem tematyki monitorowania i diagnozowania maszyn, urządzeń oraz nadzorowania procesów.

8. Zaproponowanie metodyki podłączania systemów monitorowania i dyspozytorskich do repozytorium danych.

9. Zaproponowanie metodyki wykorzystania systemu ekspertowego (pozyskiwanie i formalizacja wiedzy) oraz modułów

prognostycznego i analitycznego. Studia przypadku.

 

Członkowie konsorcjum:

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (lider) - kierownik dr hab. Marek Sikora (prof. PolSl, prof. EMAG).

Politechnika Śląska, Wydział Mechanicznych Technologiczny - kierownik prof. dr hab. inż. Wojciech Moczulski.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki - kierownik dr hab. Dominik Ślęzak (prof. UW).

Sevitel Sp. z o.o. - kierownik mgr inż. Grzegorz Galowy (prezes).

 

Wykonawcy (kluczowi):

mgr inż. Damian Cała (Sevitel)

mgr inż. Grzegorz Galowy (Sevitel)

mgr Marek Grzegorowski (MIM UW)

dr inż. Adam Gudyś (AEI – PolSl)

dr inż. Andrzej Janusz (MIM UW)

mgr inż. Mateusz Kalisch (MT PolSl)

dr inż. Michał Kozielski (AEI – PolSl)

dr inż. Zdzisław Krzystanek (EMAG)

mgr inż. Piotr Mazik (Sevitel)

dr inż. Marcin Michalak (AEI – PolSl, EMAG)

prof. dr hab. inż. Wojciech Moczulski (MT PolSl)

dr inż. Piotr Przystałka (MT PolSl)

dr hab. Marek Sikora (EMAG, AEI PolSl)

mgr inż. Tomasz Stęclik (EMAG)

dr hab. Dominik Ślęzak (MIM UW)

dr inż. Dominik Wachla (MT PolSl)

mgr inż. Łukasz Wrobel (EMAG)