DISESOR jako składnik projektów rozwojowych (Szybka Ścieżka)

3 stycznia 2017

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG przystąpił do konkursu na wykonanie prac badawczych związanych opracowaniem modułu predictive maintenance bazującego na modułach funkcjonalnych systemu DISESOR i działającego w środowisku obliczeń rozproszonych. Zlec

Firma 3Soft przygotowuje wniosek o finansowanie prac badawczych i rzowjowoych w ramach nowego (marzec 2017) konkursu dla MŚP finansowanego przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (tzw. Szybka Ściezka).