Lista publikacji

Publikacje z listy JCR:

 1. Kozielski M., Sikora M., Wróbel Ł.: Decision support and maintenance system for natural hazards, processes and equipment monitoring. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 18(2), pp.218-228, 2016 (IF 1.248).
 2. Jankowski A., Skowron A., Swiniarski R.: Interactive Complex Granules. Fundamenta Informaticae 133, pp.181-196, 2014. (IF 0.479).
 3. Budzyńska K. et al. (A. Skowron): The Polish School of Argumentation: A Manifesto. Argumentation 28, pp. 267-282, 2014. (IF0.434).
 4. Kabiesz J., Sikora B., Sikora M., Wróbel Ł.: Application of rule-based models for seismic hazard prediction in coal mines. Acta Montanistica Slovaca 18(4), pp. 262-277, 2013. (IF 0.09).

Konferencje i inne publikacje:

 1. Wróbel M., Mazik P., Galowy G.: Monitorowanie i prognozowanie zagrożeń sejsmicznych - kopalniana stacja geofizyki górniczej. Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering 2(526) pp.33-39, 2016.
 2. Kalisch M., Michalak M., Sikora M., Wróbel Ł., Przystałka P.: Influence of outliers introduction on predictive models quality. Beyond Databases, Architectures and Structures. Advanced Technologies for Data Mining and Knowledge Discovery - 12th International Conference, BDAS 2016, Ustroń, Poland, May 31 - June 3. Communications in Computer and Information Science 613, pp. 79-93, 2016.
 3. Kalisch M., Michalka M., Sikora M., Przystałka P., Wróbel Ł.: An Influence of Outliers Introduction and Detection on a Prediction Accuracy. Artificial Intelligence and Soft Computing - 15th International Conference, ICAISC 2016, Zakopane, Poland, June 12-16, 2016.  Lecture Notes in Computer Science 9693, pp.73-87, 2016.
 4. Kozielski M.: A meta-learning approach to methane concentration value prediction. Beyond Databases, Architectures and Structures. Advanced Technologies for Data Mining and Knowledge Discovery - 12th International Conference, BDAS 2016, Ustroń, Poland, May 31 - June 3. Communications in Computer and Information Science 613, pp. 716-726, 2016.
 5. Cenacewicz K., Katunin A.: Modeling and simulation of longwall scraper conveyor considering operational faults. Studia Geotechnica et Mechanica 2(38), pp.15-27, 2016.
 6. Marcin Szczuka, Andrzej Skowron, Andrzej Jankowski, Dominik Ślęzak: Granular Computing - From Granules to Systems. Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, Wiley, 2016.
 7. Cenacewicz K., Przystałka P.: Symulator przenośnika taśmowego z uwzględnieniem uszkodzeń. Modelowanie Inżynierskie t. 24 nr 55, 2015 pp. 13-20,
 8. Kalisch M., Przystałka P., Katunin A., Timofiejczuk A.: Performance optimization of model-free fault diagnosis schemes. Diagnostyka vol. 17 no. 1, 2016 pp. 51-58.
 9. Kalisch M.: Fault detection method using context-based approach. W: Advanced and intelligent computations in diagnosis and control. Advances in Intelligent Systems and Computing 386, 2016 pp.383-395 (Ed. Zdzisław Kowalczuk Springer, 2016).
 10. Wachla D., Przystałka P., Kalisch M., Moczulski W., Timofiejczuk A.: Development of expert system shell with context-based reasoning. Advances in Intelligent Systems and Computing 386, 2016 pp.369-382 (Ed. Zdzisław Kowalczuk Springer, 2016).
 11. Sikora M., Moczulski W., Timofiejczuk A., Przystałka P., Ślęzak D.: Disesor: zintegrowany, szkieletowy system wspomagania decyzji dla systemów monitorowania procesów, urządzeń i zagrożeń. Red. K. Krauze, Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, Monografia, Kraków, 2015 pp. 39-47.
 12. Kozielski M., Skowron A., Wróbel Ł., Sikora M.: Regression rule learning for methane forecasting in coal mines. Communications in Computer and Information Science 521, 2015 pp.495-504. Beyond Databases, Architectures and Structures - 11th International Conference, BDAS 2015, Ustroń, Poland, May 26-29.
 13. Kozielski M., Sikora M., Wróbel Ł.: DISESOR – decision suport system for mining industry. IEEE Pres 2015 pp.67-74. Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2015, Lódz, Poland, September 13-16.
 14. Michalak M., Sikora M., Wróbel Ł.: Rule quality measures settings in a sequential covering rule induction algorithm - an empirical approach. IEEE Pres 2015 pp.109-118. Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2015, Lódz, Poland, September 13-16.
 15. Michalak M., Sikora B., Sobczyk J.: Diagnostic Model for Longwall Conveyor Engines. Advances in Intelligent Systems and Computing 391, 2016 pp.437-448 (Man-Machine Interactions 4 - 4th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2015, Kocierz Pass, Poland, October 6-9.
 16. Cała D., Buława A., Miodek P. Szczurek A.: Czujniki wirtualne – nowa jakość wspomagania służb dyspozytorskich przez system THOR. Materiały konferencji EMTECH – Zasilanie, telemetria i automatyka w przemyśle wydobywczym. Zakopane, 6-8 maja 2015 (referat).
 17. Janusz A., Sikora M., Wróbel  Ł., Stawicki S., Grzegorowski M., Wojtas P., Ślęzak D.: Mining Data from Coal Mines: IJCRS’15 Data Challenge. Lecture Notes in Computer Science 9437, 2015 pp.429-438. Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing - 15th International Conference, RSFDGrC 2015, Tianjin, China, November 20-23.
 18. Grzegorowski M., Stawicki S.: Window-Based Feature Engineering for Prediction of Methane Threats in Coal Mines. Lecture Notes in Computer Science 9437, 2015 pp.452-463. Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing - 15th International Conference, RSFDGrC 2015, Tianjin, China, November 20-23.
 19. Grzegorowski M., Stawicki S.: Window-based feature extraction framework for multi-sensor data: A posture recognition case study. IEEE Press, 2015 pp.397-405. Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2015, Lódz, Poland, September 13-16.
 20. Szczuka M., Jankowski A., Skowron A., Ślęzak D.: Building Granular Systems - From Concepts to Applications. Lecture Notes in Computer Science 9437, 2015 pp.245-255 (Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing - 15th International Conference, RSFDGrC 2015, Tianjin, China, November 20-23.
 21. Ślęzak S.: On Generalized Decision Functions: Reducts, Networks and Ensembles. Lecture Notes in Computer Science 9437, 2015 pp.13-23 (Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing - 15th International Conference, RSFDGrC 2015, Tianjin, China, November 20-23.
 22. Janusz A., Ślęzak D., Stawicki S., Rosiak M.: Knowledge Pit - A Data Challenge Platform. Proceedings of the 24th International Workshop on Concurrency, Specification and Programming, Rzeszow, Poland, September 28-30, 2015, pp.191-195.
 23. Janusz A., Ślęzak D.: Computation of Approximate Reducts with Dynamically Adjusted Approximation Threshold. Lecture Notes in Computer Science 9384, 2015 pp.19-28. Foundations of Intelligent Systems - 22nd International Symposium, ISMIS 2015, Lyon, France, October 21-23.
 24. Janusz A., Stawicki S., Szczuka M., Ślęzak D.: Rough Set Tools for Practical Data Exploration. Lecture Notes in Computer Scicence 9436, 2015 pp.1-10. Rough Sets and Knowledge Technology - 10th International Conference, RSKT 2015, held as part of the International Joint Conference on Rough Sets, IJCRS 2015, Tianjin, China, November 20-23.
 25. Sosnowski Ł., Ślęzak D.: Fuzzy Set Interpretation of Comparator Networks. Lecture Notes in Computer Science 9124, 2015 pp.345-353. Pattern Recognition and Machine Intelligence - 6th International Conference, PReMI 2015, Warsaw, Poland, June 30 - July 3.
 26. Sosnowski Ł., Szczuka M., Ślęzak D.: Granular Modeling with Fuzzy Comparators. Proceedings of the IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2015 pp.1550-1555, Santa Clara, CA, USA, October 29 - November 1.
 27. Przystałka P., Kalisch M., Moczulski W., Timofiejczuk A.: Diagnostyczny system ekspertowy DISESOR.DIAG bazujący na złożonych schematach wnioskowania. XLIII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, WISŁA 29.02 - 4.03.2016.
 28. Sikora M., Moczulski W., Przystałka P., Ślęzak D., Timofiejczuk A.: Disesor - szkieletowy system wspomagania decyzji dotyczących procesów przemysłowych. Rozszerzone abstrakty III Polskiego Kongresu Górniczego - Wydzial Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015, pp. 208-210. III Polski Kongres Górniczy 2015, Wrocław, 14-16.09.
 29. Sikora M., Moczulski W., Przystałka P., Ślęzak D., Timofiejczuk A.: DISESOR: an integrated shell decision support system for systems of monitoring processes, equipment and hazards. Proc. of the  9th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes, Paris, France, September 2-4, 2015.
 30. Kalisch M., Przystałka P., Timofiejczuk T.: Actuator fault diagnosis using single and meta-classification strategies. Artificial intelligence for knowledge management IFIP Advances in Information and Communication Technology 469, 2015 pp.132-140 (Second IFIP WG 12.6 International Workshop, AI4KM 2014, Warsaw, Poland, September 7-10, 2014; referat).
 31. Mateusz Kalisch: Supervised context classification methods for an industrial machinery. IEEE Press, 2015 pp.1667-1672. Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2015, Lódz, Poland, September 13-16. 
 32. Jankowski A., Skowron A., Swiniarski R.: Interactive Computetions on Complex granules. Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms. Granada and Madrid, Spain 2014. Lecture Notes in Artificial Intelligence 8537, pp.123-134, 2014.
 33. Kozielski M., Skowron A., Wróbel Ł., Sikora M.: Regression rule learning for methane forecasting in coal mines.  Beyond databases, architectures and structures. 11th International conference. BDAS 2015, Ustroń, Poland, May 26-29, 2015. Proceedings. Eds. Stanisław Kozielski, Dariusz Mrozek, Paweł Kasprowski, Bożena Małysiak-Mrozek, Daniel Kostrzewa. Cham : Springer, 2015, pp. 495-504. Communications in Computer and Information Science 521.
 34. Przystalka P., Kalisch K., Katunin K., Timofiejczuk A.: Model-Free Fault Detection and Isolation Method for Wind Turbine Systems. XIV International Technical Systems Degradation Conference, Liptovsky Mikulas, 8-11 April 2015. Ed. Jędrzej Mączak. Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering. Warsaw University of Technology. Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2015, pp. 101-104.
 35. Kalisch M., Przystałka P., Timofiejczuk P.: Modelowanie testów diagnostycznych przy pomocy metod uczenia maszynowego. Referat w sesji „Przetwarzanie dużych zbiorów danych / Nowe materiały konstrukcyjne i ich diagnostyka” w ramach warsztatów Zimowe Spotkanie Diagnostyczne, 09.12.2014 Politechnika Śląska, Wydział Transportu, ul. Krasińskiego 8, Katowice.
 36. Kalisch, M., Przystalka, P., Timofiejczuk, A.: Application of selected classification schemes for fault diagnosis of actuator systems. Federated Conference on Computer Science and Information Systems. FedCSIS, Warsaw, Poland, 7-10 September 2014. Piscatawy : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, pp. 1381-1390. Annals of Computer Science and Information Systems 2.
 37. Grzegorowski M.: Scaling of complex calculations over big data-sets. The International conference of Active Media Technology. Warsaw, Poland 2014. Lecture Notes in Computer Sciences 8610, pp.73-84, 2014.
 38. Przystałka P., Moczulski W., Timofiejczuk A., Kalisch M., Sikora M.: Development of expert system shell for coal mine industry. Advances in condition monitoring of machinery in non-stationary operations. Proceedings of the Fourth International Conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations, CMMNO'2014, Lyon, France, December 15-17. Pt. 2. Eds. F. Chaari [et al.]. Switzerland : Springer International Publishing, 2016, pp. 335-348. Applied Condition Monitoring  4.
 39. Sikora M., Wróbel Ł., Michalak M., Kozielski M.: DISESOR – the decision support system for systems that monitor equipment, processes and natural hazards. The IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence. Warsaw, Poland 2014.