Kontakt

W sprawach dotyczących projektu oraz sposóbów upowrzechniania rezultatów uzyskanych w trakcie jego realizacji prosimy o kontakt z kierownikiem projektu

dr. hab. Markiem Sikorą

marek.sikora@polsl.pl