Opis rezultatów

Tworzone przez nas oprogramowanie znajduje zastosowanie głównie w analizie danych oraz monitorowaniu procesów przemysłowych.

Jako podsumowanie rezultatów projektu prezentujemy wybrane rozdziały z monografii podsumowującej jego realizację.
Poniżej zamieszczono opisy poszczególnych modułów systemu oraz przykłady jego zastosowania: